10.09.2020

Jak wzmacniamy podtorze?

Jak to się dzieje, że pociągi jeżdżą szybko i bezpiecznie? Niezwykle istotne w tym kontekście jest podtorze, czyli „fundament” toru kolejowego. To część gruntowa szlaku kolejowego, na której buduje się nawierzchnię toru. Podtorze może występować jako nasyp lub przekop. W skład podtorza wchodzą urządzenia zabezpieczające i ochraniające jego elementy oraz urządzenia odwadniające. Dzięki podtorzu szyny nie przemieszczają się i nie odkształcają pod wielotonowymi obciążeniami przejeżdżających pociągów.

udostępnij drukuj