12.03.2020

Efekty remontu linii Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki

Przebudowa i podnoszenie parametrów towarowych linii kolejowych to jeden z naszych priorytetów w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Dzięki przeprowadzonym pracom coraz więcej towarów zamiast po drogach porusza się torami. To zwiększa bezpieczeństwo i wpływa pozytywnie na środowisko. Jedną z wyremontowanych w ostatnim czasie towarowych linii kolejowych jest linia nr 153 Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki. Zobaczcie, jak zmieniły się obiekty na tej linii po przeprowadzonym remoncie.

Linia kolejowa Toszek – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle to jedna z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Zapewnia m.in. transport węgla z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Prace na linii zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, zapewnią sprawniejszy i szybszy transport towarów. Dzięki odnowieniu infrastruktury możliwy będzie przejazd większej liczby składów. Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego.

Roboty są przeprowadzane w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

udostępnij drukuj