20.11.2020

#DostępnośćPlus – Kolej dostępniejsza dla wszystkich podróżnych

Coraz więcej stacji i przystanków zapewnia lepszy dostęp do kolei. Windy, pochylnie, schody ruchome, ścieżki naprowadzające i informacje w alfabecie Braille’a umożliwiają wygodne i bezpieczne dostanie się na perony wszystkim podróżnym. Podnoszenie poziomu dostępności kolei do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej możliwości poruszania się jest jednym z naszych priorytetów, które realizujemy zarówno w ramach prowadzonych inwestycji, jak i prac utrzymaniowych.

Ponadto, od kwietnia 2018 r. uczestniczymy w programie Dostępność Plus 2018-2025, realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób starszych i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Więcej o naszych działaniach w materiale.

udostępnij drukuj