22.12.2020

Dolny Śląsk na dobrych torach. Efekty prac na linii Legnica - Rudna Gwizdanów

W grudniu minął rok od przywrócenia kolejowego ruchu pasażerskiego na ważnej dolnośląskiej trasie z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa. Nasza inwestycja otworzyła nowe możliwości podróży regionalnych i dalekobieżnych. Dzięki niej przejazd pociągiem z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa trwa 35 minut, a z Głogowa do Wrocławia – 90 minut. Transport towarów koleją stał się efektywniejszy i jeszcze lepiej wykorzystuje swój ekologiczny charakter.

Dzięki pracom Lubin, Rzeszotary, Raszówka, Chróstnik, Rynarcice, Koźlice, Rudna zyskały bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa. Zdecydowanie łatwiejsze są podróże koleją po kraju oraz za granicę.

Prace na linii kolejowej objęły tory, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W zakresie robót znalazły się również działania zwiększające bezpieczeństwo podróży i przewozu ładunków.

Przebudowaliśmy 9 stacji i przystanków, 18 przejazdów i przejść kolejowo-drogowych, zbudowaliśmy nowy przystanek Lubin Stadion. Więcej o efektach modernizacji linii Legnica - Rudna Gwizdanów w materiale.

Wersja filmu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących pod linkiem: https://youtu.be/n0DwNf-5qis

udostępnij drukuj