22.12.2020

CEF łączy Polskę i Europę oraz tworzy lepsze warunki do podróży i przewozu towarów koleją

Pozyskaliśmy na zwiększenie możliwości kolei 3,6 mld euro dofinansowania z instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) - „Łącząc Europę”. Dzięki 24 projektom o łącznej wartości 26 mld zł, obejmującym linie kolejowe o znaczeniu europejskim, pasażerowie zyskują atrakcyjne czasy podróży oraz bardziej dostępną, bezpieczną i punktualną kolej. Inwestycje na europejskich korytarzach rozwijają efektywny i ekologiczny kolejowy transport towarowy.

Wersja filmu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących pod linkiem: https://youtu.be/gaG1e9iTpw4

udostępnij drukuj