Filtrowanie
09.01.2014

Spot dotyczący kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury kolejowej

Z powodu kradzieży i dewastacji mienia kolejowego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. straty finansowe w 2012 roku sięgnęły 4 603 733,20 zł. na liniach czynnych, z czego najwięcej przypadków, bo aż 1874 dotyczyło kradzieży elementów sterowania ruchem kolejowym, najwięcej - 477 w województwie śląskim, a 917 kradzieży urządzeń elektroenergetyki kolejowej. 614 kradzieży dotyczyło urządzeń...

29.11.2012

Działalność PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Film obrazujący działalność PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

15.11.2011

Film promujący projekty inwestycyjne

Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności.