Filtrowanie
09.01.2014

Spot dotyczący kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury kolejowej

Z powodu kradzieży i dewastacji mienia kolejowego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. straty finansowe w 2012 roku sięgnęły 4 603 733,20 zł. na liniach czynnych, z czego najwięcej przypadków, bo aż 1874 dotyczyło kradzieży elementów sterowania ruchem kolejowym, najwięcej - 477 w województwie śląskim, a 917 kradzieży urządzeń elektroenergetyki kolejowej. 614 kradzieży dotyczyło urządzeń...