19.08.2010

Zmodernizowane tory stacji Brzeg

Zakończono modernizacje układu torowego stacji Brzeg. Działają nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Zgodnie z harmonogram od 19 sierpnia br. ruch pociągów na stacji Brzeg odbywa się po kompletnym zmodernizowanym układzie torowy. Uruchomiono m.in. ostatni z modernizowanych torów szlakowych na którym zakończył się montaż nowej sieci trakcyjnej. Podróżni korzystają z dwóch nowych peronów.

W sierpniu zamontowano pragotrony (tablice informujące o kursowaniu pociągów), działa nagłośnienie. Wykonywane są prace poprawiające estetykę w przejściu pomiędzy peronami. Zamontowane będą pochylnie przyporęczowe ułatwiające komunikacje osobom niepełnosprawnym.
W ramach modernizacji kończą się prace na kilku obiektach inżynieryjnych. Powstały nowe wiadukty nad ul. Kilińskiego i ul. Małujowicką i wyremontowano m.in. nad ulicami Starobrzeską, 1-go Maja i Chocimską.
Postępuje budowa ekranów akustycznych. Łączna długość osłon wyniesie około 2800 m.
Zakończenie prac przewidziano w grudniu 2010 r. Wartość umowy wynosi 153 978 840,33 zł netto.

Kontrakt na stację Brzeg wraz z przyległymi odcinkami linii jest ostatnim etapem modernizacji linii E 30 na odcinku Opole - Wrocław. Przebudowa obejmuje wymianę torów i rozjazdów, odwodnienie, sieć trakcyjną, urządzenia łączności, elektroenergetyki.

 

Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel. 0694 480 239

Galeria

udostępnij drukuj