31.01.2011

Zmiany w Zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe SA na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2011r. dokonała oceny działalności Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2010 r., w szczególności zaawansowania przygotowania zadań inwestycyjnych oraz przygotowania i wdrożenia rozkładu jazdy 2010/2011.

W wyniku dokonanej oceny i dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu: dyrektor ds. inwestycji Paweł Dziwisz, dyrektor ds. sprzedaży Zbigniew Zarychta oraz dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych Katarzyna Janio zostali odwołani z pełnionych funkcji.

Członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury Krzysztof Groblewski, w związku z propozycją Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. objęcia stanowiska dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji również został odwołany.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska odwołanych członków Zarządu zostanie ogłoszone odrębnie.


Krzysztof Łańcucki
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

udostępnij drukuj