29.01.2016

Zmiany w Zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Decyzją Walnego Zgromadzenia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze składu Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zostali odwołani Marcin Mochocki, członek Zarządu dyrektor ds. realizacji inwestycji oraz Piotr Wyborski, członek Zarządu dyrektor ds. utrzymania infrastruktury. 

W związku z powyższym, obowiązki członka Zarządu dyrektora ds. realizacji inwestycji przejął Antoni Jasiński, delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a obowiązki członka Zarządu dyrektora ds. utrzymania infrastruktury - Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239

Galeria

udostępnij drukuj