Zdjęcie do informacji prasowej - pociąg
06.12.2018

Zmiany w organizacji ruchu na trasie Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, Kraków, Katowice, Łódź

Aktualizacja godz. 14:10

O godzinie 14:00 przywrócony został ruch pociągów pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim, Krakowem i Łodzią. Możliwe jest kursowanie pociągów przez miejscowość Parzniew. Duże zmiany w rozkładzie spowodowane zablokowaniem przejazdu kolejowo-drogowego będą odczuwalne do końca dnia. Na stacjach i przystankach podawane są bieżące informacje, w pociągach informacji udzielają drużyny konduktorskie.Aktualizacja godz. 12:30

Pracuje specjalny zespół złożony z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników. Ze względu na zablokowanie przejazdu kolejowo-drogowego w Parzniewie na trasie Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, Kraków, Łódź, na bieżąco wprowadzane są zmiany w kursowaniu pociągów. Zarządca infrastruktury oraz przewoźnicy starają się na bieżąco przekazywać informację o sytuacji – wygłaszane są komunikaty na peronach, w pociągach informacji udzielają drużyny konduktorskie.

Odwołane zostały od godziny 11:00 pociągi Warszawa – Łódź Fabryczna – Warszawa. Niektóre pociągi zostały skierowane na trasy zmienione, np. Bielsko-Biała – Gdynia; Kraków – Warszawa; Gdynia – Gliwice zostały skierowane na trasę przez Czachówek.

Jest nadzwyczajne, wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich –  PKP Intercity, na całej sieci kursowania pociągów Kolei Mazowieckich. Honorowanie dotyczy wyłącznie pociągów kategorii TLK i IC przewoźnika PKP Intercity. Pociągi PKP Intercity zatrzymują się na stacjach wyznaczonych w ich rozkładzie jazdy. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM, PKP Intercity i ZTM w autobusach i tramwajach ZTM Warszawa i SKM Warszawa w I i II strefie biletowej. Od godz. 11:15 wprowadzone zostaje honorowanie wszystkich ważnych biletów Kolei Mazowieckich – KM w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) na całej linii WKD. Obowiązuje honorowanie biletów PolRegio w pociągach Kolei Mazowieckich – KM na odcinku warszawa Wschodnia – Skierniewice – Warszawa Wschodnia.

Dworce są przygotowane na przyjęcie podróżnych. W przypadku ewentualnych opóźnień sięgających ponad 120 min pasażerom oczekującym na pociągi będą wydawane poczęstunki.Informacja prasowa, 06 grudnia 2018 r. godzina 11.00

Zmiany w organizacji ruchu na trasie Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, Kraków, Łódź

W związku z utrudnieniami na torach, spowodowanymi protestami podwykonawców włoskiej firmy Astaldi na przejeździe kolejowo-drogowym w Parzniewie na trasie Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Kraków, Łódź, Katowice wprowadzono zmiany w organizacji ruchu.

Pociągi dalekobieżne kursują trasą zmieniona m.in. przez Radom.

Pociągi podmiejskie od Warszawy dojeżdżają do Pruszkowa. Dalej na odcinku do Grodziska Mazowieckiego wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Wprowadzone zostaje wzajemne honorowanie ważnych biletów pomiędzy przewoźnikami.

Od wczoraj, 5 grudnia, w celu organizacji ruchu w sytuacji nadzwyczajnej, powołano specjalny zespół złożony z pracowników zarządcy infrastruktury i przewoźników, który nadzoruje i koordynuje przewozy na sieci kolejowej. Zapewniono dodatkowych pracowników – maszynistów posiadających znajomość szlaku na trasach zastępczych oraz osób do pełnienia roli pilotów dla drużyn pociągów skierowanych na zmienione trasy. Informacje o sytuacji na przejazdach otrzymuje Straż Ochrony Kolei oraz policja

PLK wobec działań podwykonawców Astaldi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco rozmawiają z wszystkimi podwykonawcami włoskiej firmy Astaldi i regulują wszystkie należne kwoty zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. PLK wypłaciła już ponad 74 mln zł, w tym ponad 66 mln zł dla 45 podwykonawców Astaldi pracujących na odcinku Dęblin - Lublin. Ostatnie wypłaty, ponad 4 mln zł przekazane były podwykonawcom w tym tygodniu. Wypłaty w różnym zakresie dotyczą podwykonawców robót budowlanych, dostawców, usługodawców.

PLK od października, po zejściu Astaldi z placu budowy, podjęły nadzwyczajne działania. Tak szybkich reakcji zamawiającego w podobnych sytuacjach jeszcze nie było Realizowany jest szybki, a zarazem zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów, które przed dokonaniem wypłat muszą być zweryfikowane m.in. pod względem daty wystawienia.

Kwoty muszą być wypłacane zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców, zwłaszcza podwykonawców niezgłoszonych, powoduje, że proces dochodzenia do wypłat nie jest prosty. Dlatego zamawiający indywidualnie oraz na spotkaniach z wszystkimi podmiotami, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi, prowadzi bieżące kontakty. PLK nie wycofuje się z tych działań i konsekwentnie je realizuje, a merytoryczna współpraca jest najlepszym sposobem rozwiązania sytuacji, którą stworzyło Astaldi.

Na wszystkich spotkaniach PLK z podwykonawcami Astaldi były ze strony PLK osoby kompetentne. Z każdym z podwykonawców omówiono sytuacje i warunki płatności. Proces wypłat jest kontynuowany.

Astaldi postawiło zamawiającego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w niełatwej sytuacji. Firma wybrana zgodnie z obowiązującymi procedurami deklarowała pełne zaangażowanie i odpowiedzialne wykonanie kontraktu. W realizacji, Astaldi nie zadbała należycie o swoich podwykonawców. Zawiodła też na ważnych społecznie kontraktach. PLK, mając na względzie trudną sytuację wielu podmiotów i solidarną odpowiedzialność, tak szybko jak to było możliwe podjęły działania, by zaangażowane w inwestycje firmy otrzymały należne, potwierdzone dokumentami, wynagrodzenie.

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 473 30 02
tel. kom. +48 694 480 239
fax +48 22 473 23 34

Galeria

udostępnij drukuj