29.04.2011

Zawarto umowę na promocję modernizacji linii kolejowej Kraków - Rzeszów


 

29 kwietnia 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Agencją Reklamową DSK Sp. z o.o. na działania informacyjne i promujące w ramach modernizacji odcinka Kraków – Rzeszów na kwotę 632 840,00 PLN netto, 778 393,2 PLN brutto.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1 - 30 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.” Owe działania tj. artykuły w prasie, współpraca z mediami, konferencje prasowe, seminaria, materiały na stronie internetowej, telewizyjne i radiowe spoty informacyjne powinny być skierowane do ogółu społeczeństwa, partnerów społecznych i gospodarczych, mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Działania informacyjne i promujące mają na celu:

  • zapewnienie kompleksowej, rzetelnej i stałej informacji o projekcie, roli Unii Europejskiej w jego finansowaniu, a co za tym idzie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce;
  • budowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), jego dostępności, roli oraz korzyści, jakie oferuje;
  • utrwalenie przekonania, że wykorzystane środki Funduszu Spójności przyczyniają się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a tym samym rozwoju gospodarczego kraju i Unii Europejskiej,
  • budowanie pozytywnego wizerunku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako firmy efektywnie wykorzystującej wsparcie finansowe UE;
  • informowanie o korzyściach dla społeczeństwa wynikających z realizacji projektu;
  • informowanie o planowanej organizacji robót, prowadzeniu ruchu pociągów podczas robót, o utrudnieniach dla pasażerów, wynikających z prowadzonych robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych).

Termin wykonania umowy - od dnia jej podpisania do 30.01.2015 roku.

„Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III.” obejmuje przebudowę linii kolejowej nr 91 na odcinku Kraków – Rzeszów, który liczy 138,9 km. Projekt ten realizowany jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwach małopolskim i podkarpackim. Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E30 należącej do Korytarza III stanowiącego element sieci TEN-T. Międzynarodowy korytarz transportowy E30, łączący Europę Zachodnią ze Wschodnią przebiega na terenie Polski od granicy państwa z Niemcami przez Zgorzelec, Węgliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę – do Lwowa i Kijowa.

Celem projektu jest pobudzanie rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym i krajowym, poprawa jakości oferty przewozowej, w tym poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych, poprawa jakości połączeń między krajami Unii Europejskiej oraz z Ukrainą i Rosją, a także zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

 

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj