17.06.2010

Zawarcie umowy na przebudowę stacji Głogów Małopolski na linii Ocice - Rzeszów

9 czerwca 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Spółka z o.o. w Warszawie na wykonanie robót budowlanych, obejmujących przebudowę stacji Głogów Małopolski oraz dwóch mostów na odcinku linii kolejowej nr 71 Ocice -Rzeszów.

 

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

 • Włodzimierz Żmuda -  Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Krakowie,
 • Piotr Jendrzejczyk - Zastępca Dyrektora Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Krakowie,

W imieniu Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Spółka z o.o.:

 • Lucjan Cieplik - Dyrektor Zakładu Śląskiego z siedzibą w Katowicach,
 • Marek Witkiewicz - Zastępca Dyrektora Zakładu Śląskiego z siedzibą w Katowicach

Przedmiotem umowy  jest :

 • przebudowa układu torowego stacji Głogów Małopolski na długości 2 km
  z peronem i dojściem do peronu (z kierunku od budynku stacyjnego przekroczeniem torów w poziomie szyn),
 • odwodnienie peronu,
 • budowa wiaty peronowej,
 • przebudowa dwóch mostów: na rzece Szlachciance oraz nad rowem,
 • zabudowa urządzeń elektroenergetycznych.

Rozpoczęcie robót planowane jest w II połowie czerwca br., a zakończenie na początku listopada 2010 r.

Koszt realizacji zadania wynosi 8.555.419,06 zł brutto.
Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych.

Przebudowa stacji i dwóch obiektów inżynieryjnych w Głogowie Małopolskim jest kontynuacją zadania pn. "Modernizacja linii Kolejowej Rzeszów -Warszawa przez Kolbuszową, Etap II - na odcinku linii Nr 71 Ocice - Rzeszów".

Informacje dla mediów:

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

udostępnij drukuj