17.11.2011

Zapraszamy na V Konferencję Naukowo- Techniczną "Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce"

Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie integracji europejskiej Infrastruktury kolejowej oraz unifikacji taboru kolejowego. Celem Konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w projektowaniu, budowie i utrzymaniu transeuropejskich systemów kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnej.
Konferencję objęli Honorowym Patronatem: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczący Komitetu Transportu PAN oraz Krajowa Sekcja Kolejowa SITK RP.
W trakcie Konferencji wręczone zostaną nagrody Lider Transportu Szynowego 2010 przyznawane przez Forum Transportu Szynowego oraz obchodzony będzie Jubileusz 60- lecia prowadzenia działalności przez SITK RP O/Radom.

 

Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2011 roku (piątek) w godzinach 10.00 – 14.00 w Domu Technika
NOT, przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie i zostanie poświęcona jubileuszowi 60-lecia SITK RP
Oddział w Radomiu.

 

Zobacz więcej informacji o konferencjifileadmin/PDF/inne/Komunikat_ORK_nr_1.pdf

udostępnij drukuj