16.11.2007

Zakończenie projektu na linii Rzepin-Granica Państwa

W dniu 13 listopada 2007 roku, o godz.13.00 w auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się uroczystość związana z zakończeniem projektu nr 2000/PL/16/P/PT/003 „Modernizacja linii kolejowej E20, odcinek Rzepin – granica państwa”, współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Uczestniczyli w niej między innymi Pan Jan Konopka – przedstawiciel Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministerstwa Środowiska oraz Pan Andrzej Trębicki - członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekt 2000/PL/16/P/PT/003 przewidywał roboty związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i obejmował:

 • budowę przystanku osobowego w Słubicach,
 • przebudowę stacji Kunowice,
 • wymianę nawierzchni na 15 km linii kolejowej,
 • przebudowę 15 km samoczynnej blokady liniowej oraz urządzeń  elektroenergetycznych,
 • przebudowę sieci trakcyjnej na całym odcinku
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym


W końcowej fazie robót, z powodu przypadków wtargnięcia zwierząt na tory, przygotowano materiały umożliwiające uwzględnienie w projekcie dodatkowego kontraktu na zaprojektowanie i wykonania dwóch przejść dla zwierząt którego zakończenie, zgodnie z podpisaną umową, wyznaczono na dzień 02.11.2007r. Wszystkie prace wykonano w ustalonym terminie, a ich wykonawcą jest Konsorcjum INTERCOR – TORPOL – Mosty Katowice.

W ramach całego projektu nr 2000/PL/16/P/PT/003 prowadzony jest nadal nadzór nad zaprojektowaniem i wybudowaniem dwóch wiaduktów dla zwierząt nad torami linii kolejowej E 20, odcinek Rzepin – granica państwa. Inżynierem Projektu, który nadzoruje roboty jest firma Jacobs Polska sp. z o.o.

W związku z zakończeniem projektu odbyła się również konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli mediów:

 • „Radio Zachód” - Zielona Góra
 • „Gazeta Lubuska” – Zielona Góra
 • „Echa Leśne” Centrum Informacyjne Lasów Państwowych - Warszawa
 • TVP 3 Lubuski Ośrodek Regionalny – Gorzów Wlkp.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć nowo wybudowane wiadukty, umożliwiające migrację dzikich zwierząt na obszarze rozdzielonym linią kolejową, położone pomiędzy Rzepinem a granicą państwa (w km 466,778 i 470,199).

Organizatorami uroczystości byli:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy udziale Jacobs Polska Sp.z o.o.,
 • Konsorcjum INTERCOR – TORPOL – Mosty Katowice oraz SITK RP Oddział w Poznaniu.

Więcej:

Galeria

udostępnij drukuj