27.06.2008

Wzmacnianie zasilania na E 30

Na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu trwa realizacja zadania Modernizacja zasilania trakcji elektrycznej na odcinku Opole – Wrocław – Legnica.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie układu zasilania, tak aby na objętej inwestycjami trasie, zapewnić możliwość kursowania pociągów z prędkością 160 km/h.

W ramach modernizacji realizowana jest budowa dwóch nowych podstacji trakcyjnych: Marcelin, Lizawce oraz modernizacja pięciu istniejących podstacji: Lipki, Święta Katarzyna,  Wrocław Leśnica, Środa Śląska, Szczedrzykowice.

Aktualnie kończą się roboty budowlane w Marcelinie i rozpocznie się wyposażanie obiektu w urządzenia energetyczne. Jest także podpisana umowa z zewnętrznym dostawcą energii na wykonanie przyłącza.

Po modernizacji wdrożono już do eksploatacji podstacje w Środzie Śląskiej i Szczedrzykowicach. Do odbioru szykuje się PT Wrocław Leśnica, kończą się prace  w Świętej Katarzynie, w Lipkach montowane są transformatory i zespoły prostownikowe.

Dzięki zmianom na unowocześnionych obiektach poprawiły się parametry techniczne oraz standard obsługi.

Ponadto w ramach zadania za trasie Wrocław Legnica zmodernizowane zostały kabiny sekcyjne w Miękini, Malczycach, Piekarach Wielkich.

Rozpoczęte w kwietniu 2007r i planowane do 2010r prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Koszt zadania 70 milionów zł.

Wykonawcą  robót jest Konsorcjum : - Trakcja Polska S.A. – lider, „PKP Energetyka” partner, „Elester PKP” – partner.

Galeria

udostępnij drukuj