26.02.2007

Wytyczne obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie sieci trakcyjnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Biuro Energetyki informuje, że Uchwałą Nr 35/2007 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego 2007r. przyjęto Zarządzenie nr 07/2007 Zarządu Spółki PKP PLK S.A., wprowadzające do stosowania „ Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych”.

„Wytyczne…” określają wymagania obowiązujące przy projektowaniu, wykonawstwie oraz odbiorze sieci trakcyjnej na modernizowanych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.

W związku z powyższym osoby prawne i fizyczne zainteresowane pozyskaniem w/w „ Wytycznych …” proszę o składanie pisemnego zapotrzebowania na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
Biuro Energetyki
03 - 734 Warszawa
ul. Targowa 74.

Szacunkowy koszt jednostkowy opracowania około 50 zł.
Ostateczny termin przyjmowania zapotrzebowań upływa 31 marca br.

udostępnij drukuj