30.12.2016

Wygodniej pojedziemy koleją na Podlasiu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły za ponad 300 mln wszystkie trzy przetargi w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w woj. podlaskim. Dotyczą linii kolejowej nr 32 na odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki), linii nr 31 na odc. gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka oraz linii nr 52 Lewki – Hajnówka. Inwestycje umożliwią lepszą komunikację kolejową w regionie oraz poprawią sprawność przewozów towarowych.

Dla mieszkańców województwa i podróżujących koleją w regionie, efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach. Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Czeremcha oraz linii nr 31 na odcinku Czeremcha - granica województwa, o 45 minut skróci się podróż pociągiem na trasie Siedlce – Czeremcha – Białystok (z 3h 8 min do 2 h 23 min) oraz o 23 minuty na trasie Czeremcha – Białystok (z 1h 34 min do 1h 11 min). Z kolei prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka pozwolą na dobrą podróż w czasie ok. 24 min. 


Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka

Za ponad 170 mln zł PLK wyremontują 37 km torów, wymienią rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wszystkie perony na 10 stacjach i przystankach na odcinku Siemiatycze – Hajnówka zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyższy poziom obsługi podróżnych zapewnią nowe wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa dzięki pracom na 40 przejazdach kolejowo – drogowych. Inwestycja PLK obejmie również budowę nowych mostów i przepustów oraz remont 28 istniejących obiektów inżynieryjnych - wiaduktów, mostów, przepustów i kładek dla pieszych. 


Remont linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka

Pasażerowie dzięki modernizacji zyskają lepszą obsługę na stacjach i przystankach. Przebudowane zostaną stacje i przystanki osobowe - Lewki, Morze, Stare Berezowo, Chytra, Hajnówka. Zaplanowana jest także budowa nowego przystanku Mikłasze, który ułatwi mieszkańcom regionu dostęp do kolei. Na wszystkich nowych obiektach zapewniona będzie dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach prac PLK wyremontują także tory i przejazdy kolejowo-drogowe oraz wybudują nowe mosty i przepusty. Zaplanowane prace na tym odcinku mają na celu przywrócenie ruchu pociągów na tej trasie. Koszt inwestycji to ponad 80 mln zł. 

Modernizacja linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

Oprócz wymiany torów, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowane zostaną perony, które zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie do pociągu. Podróżni na stacjach i przystankach osobowych: Bielsk Podlaski, Strabla, Zimnochy, Hołówki Duże, Lewickie, Białystok Stadion zyskają komfortową obsługę podróżnych - lepsze oznakowanie, nowe wiaty i ławki oraz dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wygodny dostęp do pociągów zapewnią nowe 3 przystanki osobowe - Orzechowicze, Hryniewicze, Nowe Miasto. Inwestycja PLK obejmie również 28 obiektów inżynieryjnych, w tym budowę 12 nowych obiektów i remont 16 istniejących. Remont 25 przejazdów kolejowo-drogowych ułatwi ruch drogowy i zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością rozkładową do 120 km/h, a towarowe do 80 km/h. Koszt prac szacuje się na ponad 50 mln zł.

Ogłoszone przetargi są elementem tzw. Magistrali Wschodniej – koncepcji zakładającej modernizację istniejących linii kolejowych, które połączą ze sobą stolice pięciu województw Polski Wschodniej. Wszystkie trzy projekty realizowane będą w systemie „projektuj i buduj” i finansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedsięwzięcia planowane są do realizacji w latach 2017 – 2020. Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 571 370 229

Galeria

Pliki do pobrania

Wygodniej pojedziemy koleją na Podlasiu

Pobierz
udostępnij drukuj