03.07.2007

Wycieczka na modernizowaną linię Warszawa-Łódź

Biuro Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Oddziałem Regionalnym PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie zorganizowało 29 czerwca 2007 r. wycieczkę na I etap robót modernizacyjnych na odcinku linii kolejowej Skierniewice-Łódź Widzew.

 

Wycieczka była nagrodą w konkursie wiedzy o modernizacji linii Warszawa-Łódź, jaki ogłosiliśmy na naszej stronie internetowej, a którego celem było upowszechnienie wiedzy na temat modernizowanej linii.

Pierwszym miejscem odwiedzonym przez laureatów była stacja Rogów.

Kierownik budowy wraz z kierownikiem kontraktu odpowiadali na zadawane pytania dotyczące prowadzonych prac modernizacyjnych. Na uwagę zasługiwało nowoczesne przejście dla pieszych pod torami jak również nowa infrastruktura kolejowa. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółowym przebiegiem prac modernizacyjnych i torowych. Można było usłyszeć takie pojęcia jak geosiatka, geowłóknina, niesort, tłuczeń oraz zobaczyć bardzo nowoczesne rozjazdy.

Drugim punktem wycieczki była miejscowość Andrzejów.

Tam wszyscy mieli okazję zapoznać się z pracą nowoczesnej maszyny AHM Plasser&Theurer do wymiany podtorza. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem tego nowoczesnego sprzętu. Poniżej przedstawiamy zadania jakie spełnia powyżej wspomniana maszyna:

  • wybiera z toru podsypkę tłuczniową i transportując ją wzdłuż maszyny umieszcza na nowo wykonanej warstwie wzmacniającej;
  • wybiera warstwę gruntu i podtorza do głębokości 0-400 mm, z załadunkiem taśmowym na wagony MFS-40-YP z przeznaczeniem do wywozu
  • wbudowuje nowy materiał kamienny na odkrytą powierzchnię podtorza wraz z zagęszczeniem całej pryzmy dla uzyskania stabilnej warstwy wzmacniającej   podtorza.

Zastosowanie maszyny AHM 800R pozwala na rozwiązanie problemu nośności podtorza i likwidacji słabych miejsc w podtorzu. Jej główną zaletą jest możliwość stworzenia pod podsypką ustabilizowanej, wzmocnionej, zagęszczonej warstwy o nośności znacznie podwyższonej w stosunku do pierwotnej. Wszystkie roboty wykonywane są bez demontowania ramy toru, co znacznie skraca czas zamknięć torowych i ogranicza utrudnienia z tym związane.

Maszyna AHM 800R zapewnia także możliwość recyklingu tłucznia. Transport materiałów przy użyciu MFS-40-YP odbywa się po drodze kolejowej. Maszyna posiada własny napęd i jest w stanie poruszać się z prędkością do 20 km/godz. a jej wydajność to 400 m na dobę.

Laureatom wycieczki towarzyszyli dziennikarze oraz kierownictwo Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Łodzi. 

Dziekujemy również uczestnikom za dostarczone zdjęcia, które zamieściliśmy w informacji. 

zobacz co po wycieczce napisali o niej laureaci konkursu

Galeria

udostępnij drukuj