29.06.2010

Wkrótce ruszy modernizacja stacji Warszawa Stadion

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na przebudowę przystanku osobowego Warszawa Stadion z częścią linii podmiejskiej nr 448 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia".

Zakres przewidzianych prac obejmuje:

  • modernizację nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odwodnieniem odcinka linii 448 o długości 2,3 km,
  • modernizację peronów,
  • modernizację przejścia podziemnego pod torami z przystosowaniem do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się,
  • budowę wiat zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi,
  • modernizację oświetlenia zewnętrznego, instalacji oświetleniowej w przejściu podziemnym pod torami i na peronach.

Wykonawcy będą zobowiązani do wykonania robót w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy – w tym 1 miesiąc realizacji zamówienia przy zamknięciu całodobowym torów nr 3 i 4 linii 448 dla prowadzenia ruchu pociągów na odcinku przystanek osobowy Warszawa Stadion - Stacja Warszawa Wschodnia. Kryterium badania ofert będą: cena 70 % i termin wykonania 30%. Planowana realizacja w latach 2010 - 2011.

Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa.

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

Galeria

udostępnij drukuj