28.06.2011

Węzły kolejowe wrocławski,poznański i łódzki- otwarcie ofert

 

W dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy „Studium Wykonalności dla przystosowania wrocławskiego, poznańskiego i łódzkiego węzła kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu”

Oferenci złożyli następujące oferty (w kolejności otwarcia):

1. Konsorcjum w składzie:

KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp z o.o., ul. Piękna 43/11, 00-672 Warszawa (Lider)

KV Consultores de ingenieria, proyectos y obras, S.L., c/Claudio Coello 52 – 1 planta, 28001 Madryt, Hiszpania (Partner)

Cena:

Część A zamówienia – 7.193.478,84 PLN brutto;

Część B zamówienia – 10.276.398,34 PLN brutto;

Część C zamówienia – 6.850.932,23 PLN brutto.

 

2. Konsorcjum w składzie:

SYSTRA S.A. 5, avenue du Coq, 75009 Paryż, Francja (Lider)

BBF Sp. z o.o., J.H. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań (Partner)

 

Cena:

Część A zamówienia – 7.603.860,00 PLN brutto;

Część B zamówienia – 6.002.400,00 PLN brutto;

Część C zamówienia – 6.125.400,00 PLN brutto.

 

3. Konsorcjum w składzie:

Scott Wilson Sp. z o.o. , ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa (Lider)

URS Scott Wilson Ltd, Scott House, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PP, Wielka Brytania

reprezentowany przez:

Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa (Partner)

Ingenieurbüro Dipl. Ing. H. Vössing GmbH, Brunnenstrasse 29-31, 40223 Düsseldorf (Partner)

 

Cena:

Część A zamówienia – 9.717.000,00 PLN brutto;

Część B zamówienia – 9.225.000,00 PLN brutto;

Część C zamówienia – 9.717.000,00 PLN brutto.

 

4. ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Cena:

Część A zamówienia – 7.900.000,00 PLN brutto.

 

5. Konsorcjum w składzie:

Ingenieria IDOM Internacional S.A. Avda Monasterio de El Escorial n° 4, 28049 Madryt, ` Hiszpania (Lider)

Halcrow Group Limited, Elms House, 43 Brook Green, London W6 7EF, Wielka Brytania (Partner)

IDOM Inżynieria, Architektura I Doradztwo Sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław (Partner)

 

Cena:

Część A zamówienia – 22.939.500,00 PLN brutto;

Część B zamówienia – 14.329.500,00 PLN brutto;

Część C zamówienia – 16.974.000,00 PLN brutto.

 

6. Konsorcjum w składzie:

Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa (Lider)

DB International GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa (Partner) działający w imieniu DB International GmbH

 

Cena:

Część A zamówienia – 11.500.500,00 PLN brutto;

Część B zamówienia – 9.950.700,00 PLN brutto;

Część C zamówienia – 11.746.500,00 PLN brutto.

 

7. Konsorcjum w składzie:

SENER Sp. z o.o. ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Lider)

SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A., Avenida de Zugazarte 56,48930 Las Arenas, Vizcaya, Hiszpania

 

Cena:

Część A zamówienia – 8.363.877,00 PLN brutto;

Część B zamówienia – 7.834.977,00 PLN brutto;

Część C zamówienia – 7.330.677,00 PLN brutto.

 

Komisja przetargowa rozpoczęła analizę złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania wynosi 73.800.000,00 PLN brutto w tym 24.600.000,00 PLN na każdą z części zamówienia.

Termin realizacji zamówienia to 930 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

Zbigniew Ciemny

Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Projekt POIiŚ 7.1 – 26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

udostępnij drukuj