Ujęcie na tory kolejowe.
07.05.2021

Węzeł Karwiny – stanowisko PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie przebudowy Węzła Karwiny w Gdyni podtrzymują stanowisko, że dla dalszego rozwoju transportu kolejowego niezbędne jest docelowe wybudowanie 3 toru na całym odcinku linii na zasadach ustalonych z Miastem Gdynia w 2017 roku.

PLK i Miasto Gdynia w 2017 roku ustaliły plan działań oraz podział zakresów i finansowania w ramach swoich projektów ważnych dla rozwoju komunikacji, szczególnie transportu kolejowego w Gdyni.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poważnie potraktowały ustalenia z Miastem Gdynia, sprzyjające rozwojowi komunikacji oraz transportu kolejowego w Gdyni. Niestety ze strony Władz Miasta brak jest zrozumienia i respektowania ustaleń ważnych dla mieszkańców i rozwoju sprawnego i ekologicznego transportu kolejowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Miasto Gdynia zobowiązało się do przebudowania wiaduktu drogowego, a PLK do wybudowania muru oporowego wzdłuż ulicy Strzelców, pierwotnie wskazanego w warunkach technicznych PLK do wybudowania przez Miasto. PLK wywiązały się z zobowiązania i ujęły mur oporowy w swoim projekcie. Koszt budowa tego obiektu sięga kilkudziesięciu milionów złotych jest porównywalny z budową nowego wiaduktu drogowego.

Wycofanie się Miasta Gdynia z przebudowy wiaduktów drogowych uniemożliwia budowę trzeciego toru na wysokości Gdynia Karwiny. Na odcinku pozostaną dwa tory co wpłynie negatywnie na przepustowość linii kolejowej nr 201, a w przypadku planowanego wzrostu przewozów towarowych ruch pasażerski będzie ograniczany. Nadrzędnym celem prowadzonego przez PLK projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” jest bowiem stworzenie sprawnej obsługi kolejowej do i z portów w Gdańsku i Gdyni. Ustalenia z 2017 r. zapewniały optymalny rozwój przewozów pasażerskich i towarowych.

Ponadto wycofanie się Miasta Gdynia z ustaleń w sprawie Węzła Karwiny, istotnie wpływa na opóźnienie prac na projekcie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka PLK nie może dokończyć projektów, a to oddala termin przetargu i realizację robót.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

Węzeł Karwiny – stanowisko PKP Polskich Linii ...

Pobierz
udostępnij drukuj