30.06.2011

Ważna inwestycja dla ruchu towarowego na Śląsku

PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach i SKANSKA S.A. zawarły w dniu 30 czerwca 2011 r. umowę na „Przebudowę infrastruktury kolejowej na linii Nr 152 (Paczyna – Lubliniec) na odcinku Krupski Młyn-Lubliniec, tor nr 1, km 27,900 – 40,262”, w ramach zadania inwestycyjnego „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, Etap III”.

 

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji wykonawczej na przebudowę infrastruktury kolejowej na odcinku Krupski Młyn – Lubliniec linii kolejowej nr 152 w zakresie układu torowego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych oraz realizację na podstawie dokumentacji całości robót inwestycyjnych w tym:

 

1. Robót nawierzchniowych, podtorowych i drogowych:

 • przebudowa nawierzchni kolejowej,
 • przebudowa 11 przejazdów kolejowych,
 • naprawa i przebudowa obiektów inżynieryjnych,
 • wymiana gruntu, wzmocnienie podtorza,
 • wycinka drzew / 2000 sztuk /,
 • karczowanie krzewów.

2. Robót branży elektroenergetycznej:

 • przebudowa sieci trakcyjnej,
 • przebudowa zasilania urządzeń przejazdowych oraz oświetlenia zewnętrznego przejazdów kat. A.

3. Robót branży automatyki i telekomunikacji:

 • wymiana elektrycznych napędów zwrotnicowych,
 • wymiana kabli do napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów i obwodów torowych,
 • wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach.

4. Rozbiórkę budynku nastawni.

 

Inwestycja ta usprawni ruch pociągów poprzez likwidację ograniczeń prędkości na szlaku

i przywrócenie prędkości V=100 km/h oraz pozwoli na uproszczenie układu torowego i eliminację awaryjnych rozjazdów. Linia kolejowa nr 152 jest linią kategorii pierwszorzędnej, dwutorową, zelektryfikowaną, znaczenia państwowego, usytuowaną w korytarzu międzynarodowych przewozów kombinowanych na podstawie Umowy Europejskiej AGTC.

 

Umowa o wartości 24 456 283,81 zł brutto jest finansowana z budżetu państwa. Zakończenie prac planowane jest do 30 Listopada 2011 r.

 

Jacek Karniewski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach

udostępnij drukuj