31.01.2013

Warmińsko – mazurskie stawia na kolej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadań obejmujących budowę około 2 km nowej linii do terminalu Portu Lotniczego Mazury w Szymanach i Lokalnego Centrum Sterowania w Szczytnie.

Zamówienie obejmuje, między innymi wykonanie studium wykonalności, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz złożenie wniosków o dofinansowanie projektu ze środków RPO dla województwa warmińsko-mazurskiego. Wykonawca zadania przygotuje również  dokumentację projektową obejmującą nową linię kolejową do lotniska, program funkcjonalno-użytkowy dla lokalnego centrum sterowania (LCS) Szczytno i dokumentację przetargową na wybór wykonawców robót budowlanych.
Otwarcie ofert planowane jest na 7 lutego 2012  w siedzibie gdańskiego oddziału Centrum Realizacji Inwestycji.

PKP PLK.


Informacje dla mediów
Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji - oddział w Gdańsku
tel. +58 721 92 07
e-mail: e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

rzecznik prasowy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 321 47
tel. + 48 883 354 177
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl
 


Pełna nazwa projektu: „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap II” w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

Galeria

udostępnij drukuj