31.12.2014

W trzy kwadranse pociągiem z Olsztyna do lotniska w Szymanach

Szybkie, bezpieczne i komfortowe połączenie kolejowe z Olsztyna do lotniska w Szymanach będzie gotowe do końca 2015 r. W grudniu br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z wykonawcą, NDI S.A. umowę na II etap przebudowy linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany.

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pasażerowie będą mogli dotrzeć koleją ze stolicy województwa warmińsko-mazurskiego do portu lotniczego Mazury w Szymanach w zaledwie 45 minut. Na trasie z Olsztyna do Szczytna pociągi pojadą do 100 km/h, a na odcinku ze Szczytna do Szyman będą mogły rozpędzić się do 110 km/h. 

W ramach zadania (II etap) powstanie ok. 1,6 km nowego torowiska odchodzącego od linii nr 35 przed stacją Szymany do Portu Lotniczego Mazury. Na zlecenie PLK wybudowany będzie peron przy terminalu, wyposażony w wiatę oświetlenie oraz system informacji wizualnej. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ponadto inwestycja obejmuje budowę Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) na stacji w Szczytnie. LCS usprawni zarządzanie ruchem kolejowym z Olsztyna do Szyman.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozyskały już wszystkie niezbędne dokumenty, które umożliwiają budowę torowiska, w tym: decyzje lokalizacyjne od wojewody warmińsko-mazurskiego i wójta gminy Szczytno oraz pozwolenie wodnoprawne od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pozwolenie na budowę. Z terenu przyszłej linii kolejowej usunięto już drzewa i krzewy. 

Wykonawca, konsorcjum NDI na realizację inwestycji za 61 330 526,73 zł brutto ma 12 miesięcy. Zlecone przez PLK prace zakończą się więc w grudniu 2015 r. Na przyszły rok zaplanowano również uruchomienie największego portu lotniczego obsługującego ruch w północno-wschodniej Polsce, czyli lotniska w Szymanach. 

Pierwszy, zakończony, etap prac polegał na położeniu nowych torów na odcinku Olsztyn – Szczytno linii nr 219 (44 km) oraz na stacji Szczytno na linii nr 35 (1 km). Wyremontowano również 10 kilometrowy odcinek linii nr 35 ze Szczytna do Szyman. Oprócz tego przebudowano perony i wymieniono nawierzchnię na 37 przejazdach kolejowo-drogowych.

Inwestycja PLK usprawni również połączenia wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną. Nie bez znaczenia jest fakt, że pasażerowie wybierając nowoczesny i ekologiczny środek transportu, jakim jest kolej, przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i hałasu, a także poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Projekt Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap II", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013.
Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 22 473 30 02
T: + 48 694480239

Galeria

Pliki do pobrania

W trzy kwadranse pociągiem z Olsztyna do lotniska w ...

Pobierz
udostępnij drukuj