28.12.2011

W pół godziny koleją ze stolicy do Skierniewic

 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczęły modernizację linii kolejowej łączącej Warszawę i Łódź w 2006 roku. Pierwszy etap modernizacji zakończył się dwa lata później. W 2010 roku spółka podpisała kontrakt na kolejne trzy etapy robót na odcinku Skierniewice (Miedniewice) – Warszawa Zachodnia. Umowa przewiduje również budowę nastawni zdalnego sterowania ruchem kolejowym - LCS w Grodzisku Mazowieckim oraz montaż urządzeń Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym - ERMTS/ETCS.

W ramach modernizacji planowane jest dostosowanie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, dzięki czemu czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się z 41 min do 30 min. Prędkość pociągów towarowych natomiast do 120 km/h.

W ramach prac zlikwidowane zostaną wszystkie przejazdy jednopoziomowe przez torowiska na odcinku Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki – Jaktorów. Wybudowane zostaną trzy skrzyżowania dwupoziomowe. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Liczba skrzyżowań jednopoziomowych na trasie zmniejszy się z 23 do 14.

Plan robót zakłada przebudowę przystanków. Zamiast peronów wyspowych usytuowanych miedzy torami powstaną nowe perony po obu stronach torów.

Celem realizacji modernizacji linii jest skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie przepustowości i podwyższenie bezpieczeństwa. Skrócenie czasu przejazdu na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) będzie zależało od typu pociągu. Dziś można określić, że nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne jakich używają np. Koleje Mazowieckie albo PKP Intercity pokonają tę trasę, z jednym przystankiem w Grodzisku Mazowieckim, w 13 minut krócej niż dotychczas.

 

Długotrwałym efektem przeprowadzonej modernizacji będzie podniesienie konkurencyjności regionów warszawskiego i łódzkiego, przy jednoczesnej poprawie stanu ochrony środowiska oraz zintegrowanie sytemu transportowego poprzez wzmocnienie roli transportu kolejowego względem transportu kołowego.

Koszt całkowity projektu wyniesie 1 mld 815 mln zł netto. Zakończenie prac przewidziano na rok 2014.

 

Podstawowe cele projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II, lot A, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice”:

  • skrócenie czasu przejazdu najszybszego pociągu na modernizowanym odcinku z 41 min do 30 min.
  • zmniejszenie liczby skrzyżowań i przejść w jednym poziomie z 23 do 14
  • modernizacja wszystkich elementów infrastruktury kolejowej na trasie Warszawa Zachodnia – Miedniewice (długość - ok. 57 km),
  • podwyższenie maksymalnej prędkości jazdy pociągów pasażerskich do 160 km/h, pociągów towarowych do 120 km/h,
  • podniesienie komfortu podróży,
  • podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
  • poprawa stanu środowiska,
  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Maciej Dutkiewicz

 

rzecznik prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

tel. + 48 47 321 47

Galeria

udostępnij drukuj