28.07.2010

W dniu 23.07.2010 r. poznaliśmy oferentów na LCS Ciechanów

 

 

Aż czterej oferenci ubiegają się o wykonanie budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 23.07.2010 r. dokonały otwarcia ofert złożonych na wykonanie zadania.

Złożone oferty:


1. Konsorcjum

• Eurovia Polska S.A.
• Eurovia CS a.s.,
oferta na kwotę 23 755 342,83 zł netto, 28 981 518,25 zł brutto

 

2. Konsorcjum

• ERBUD S.A.
• POLWAR S.A.
oferta na kwotę 26 182 677, 98 zł netto, 31 942 867,14 zł brutto

 

3. INTOP Warszawa Sp. z o.o.
oferta na kwotę 31 931 733,56 zł netto, 38 956 714,94 zł brutto

 

4. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
oferta na kwotę 26 120 319,68 zł netto, 31 866 790,01 zł brutto

 

Budowa pięciu wiaduktów jest kolejnym etapem w budowie Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym Ciechanów.

Na długości ponad 61 km, w ramach siedmiu przetargów na wykonanie nowych obiektów powstanie aż 31 wiaduktów z infrastrukturą drogową, 2 przejścia podziemne i 3 drogi równoległe.

Przetarg z dnia 31.05.2010 r. ma wyłonić wykonawcę trzech wiaduktów drogowych, jednego wiaduktu kolejowego i jednego wiaduktu drogowego dla ciągu pieszo – rowerowego.

 

1. Wiadukt kolejowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogą dojazdową do gospodarstwa rolnego przez wykonanie wiaduktu kolejowego na terenie wsi Bieńki Karkuty w gminie Sońsk w związku z likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn.


2. Wiadukt drogowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogą na terenie wsi Bieńki Karkuty w gminie Sońsk poprzez wykonanie wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 120931W w związku z likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn.


3. Wiadukt drogowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogą gminną nr 0710001 na terenie wsi Bardony w gminie Ciechanów poprzez wykonanie wiaduktu drogowego w związku z likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn.


4. Wiadukt drogowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogą gminną na terenie wsi Mieszki-Różki/Mieszki Atle w gminie Ciechanów poprzez wykonanie wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 070001 w związku z likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn.


5. Wiadukt drogowy dla ciągu pieszo-rowerowego

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu drogowego dla ciągu pieszo-rowerowego nad linią kolejową E-65 na terenie miasta Ciechanów w związku z likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn.

Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zadania w okresie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia. W dalszej części komisja przetargowa przystępuje do analizy złożonej dokumentacji, która łącznie obejmuje kilka tysięcy stron.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

 

www.pois.gov.pl

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Galeria

udostępnij drukuj