28.09.2011

VIII posiedzenie Rady Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

28 września 2011 r. na kolejnym, 8. już posiedzeniu, spotkała się Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zarządcy publicznej sieci linii kolejowych w Polsce

Głównym tematem narady była europejska sieć ukierunkowana na transport towarowy (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010), w tym między innymi kwestie związane z organizacją korytarzy oraz ewentualne działania doraźne w celu poprawy prędkości handlowej transportu towarowego.

Przedstawiciele PKP PLK SA przedłożyli informację o przygotowaniach do utworzenia w Europie sieci kolejowych korytarzy transportowych dedykowanych dla ruchu towarowego. We wstępnych założeniach przez terytorium Polski miałyby przebiegać dwa takie korytarze, o kierunkach północ-południe i wschód-zachód.

W dyskusji przeważał pogląd, że utworzenie takich korytarzy byłoby wskazane, jednak niezbędne jest doprecyzowanie szeregu problemów związanych z ich wdrożeniem. Należą do nich np. sprawy podmiotów uprawnionych do zamawiania tras, zakresu działania punktów one stop shop oraz potrzeba uwzględnienia w projektach modernizacyjnych linii wchodzących w skład korytarzy warunków niezbędnych do obsługi wzmożonego ruchu towarowego.

W posiedzeniu Rady Przewoźników wzięli udział: prezes Zarządu PKP PLK SA Zbigniew Szafrański, członek Zarządu Andrzej Pawłowski oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Transportu Kolejowego. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Przewoźników Tadeusz Syryjczyk.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na koniec października 2011 r., a jednym z jego tematów będzie dostępność infrastruktury pomocniczej.

 

Krzysztof Łańcucki

Rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Galeria

udostępnij drukuj