08.02.2013

Utworzenie Biura Korytarza Towarowego nr 8 / Establishment of Rail Freight Corridor 8 Office

1 stycznia 2013 roku w Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zostało utworzone Biuro Korytarza Towarowego Nr 8 (RFC 8 Project Management Office).

Korytarz ten został wytyczony w Rozporządzeniu Unii Europejskiej nr 913/2010/UE w sprawie europejskiej sieci kolejowej, ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Nazywany jest korytarzem centralnym wschód-zachód i stanowi oś transportową o strategicznym znaczeniu na  tej linii, połączy porty morskie w Holandii i Belgii z terminalami transportowymi w Niemczech, Polsce oraz na Litwie. Ma zostać uruchomiony do 10 listopada 2015 roku.

Zadaniem Biura jest zapewnienie obsługi Rady Zarządzającej Korytarzem (Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpia-Aachen/Berlin-Warszawa-Terespol (granica z Białorusią)/ Kowno), która jest organem podejmującym decyzje związane z jego tworzeniem. W jej skład wchodzą zainteresowani zarządcy infrastruktury oraz w niektórych przypadkach organy alokujące z państw, przez terytorium których przebiega Korytarz.

PKP PLK S.A., jako zarządca polskiej infrastruktury kolejowej zabiegała o umiejscowienie Biura w Warszawie, któremu obecnie zapewnia obsługę administracyjno-logistyczną (kosztami funkcjonowania Biura dzieli się w równych częściach pięciu zarządców infrastruktury, wchodzących w skład Rady Zarządzającej).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Office for Rail Freight Corridor was established on the 1st January 2013 in Headquarters of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

The Corridor was established by Regulation 913/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 concerning a European rail network for competitive freight. As it is a strategic transport axis joining seaports in the Netherlands and Belgium with transport terminals in Germany, Poland and Lithuania it is called the east-west corridor. It shall be operational till 10th November 2015.

The task of the Office is to support the Management Board of the Corridor (Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-Warsaw-Terespol (Polish - Belarusian border)/ Kaunas), which is a body responsible for implementation of the Rail Freight Corridor 8. The above mentioned Management Board is composed of representatives of infrastructure managers and allocation bodies from the Netherlands, Belgium, Germany, Poland and Lithuania.

PKP PLK S.A. as Polish infrastructure manager succeed to base the Office in Warsaw and is providing administrative and logistic service (the costs are shared equally between 5 infrastructure managers composing the Management Board).

udostępnij drukuj