30.05.2012

Ustanowiono struktury zarządcze kolejowego korytarza towarowego 8

Poprzez podpisanie na najwyższym szczeblu Umowy o ustanowieniu Rady Zarządzającej Korytarza towarowego nr 8, zarządcy infrastruktury kolejowej zobowiązali się do uruchomienia korytarza do 10 listopada 2015 r., tym samym działając na rzecz poprawy konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych.

Kolejowy korytarz towarowy nr 8 Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpia-Aachen/Berlin-Warszawa-Terespol (granica z Białorusią)/Kowno jest jednym z 9 pierwszych kolejowych korytarzy towarowych z Rozporządzenia 913/2010 Unii Europejskiej.
Ta ważna oś transportowa wschód – zachód łączy porty w Europie Zachodniej z terminalami w Niemczech, Polsce i na Litwie. Zarządcy Infrastruktury kolejowej na korytarzu nr 8 - Infrabel (Belgia), ProRail (Holandia), Keyrail (Holandia), DB Netz AG (Niemcy), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polska), Lietuvos Gelezinkeliai (Litwa), oraz litewski Organ Alokujący (Valstybin geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos) podpisali na najwyższym szczeblu Umowę o formalnym ustanowieniu Rady Zarządzającej jako organu decyzyjnego  Korytarza 8. Rada Zarządzająca została formalnie ustanowiona 18 maja 2012r.
Ustanowienie Rady Zarządzającej jest kamieniem milowym w terminowym wdrożeniu wszystkich wymagań Rozporządzenia 913/2010, mającym na celu poprawę jakości kolejowych przewozów towarowych i zwiększenie ich udziału w rynku. Umowa potwierdza najwyższe zaangażowanie Zarządców Infrastruktury i Organu Alokującego w ustanowieniu potrzeb rynku jako głównego celu ich działalności, sprostanie wyzwaniom transgranicznym w sektorze kolejowym, wzmocnienie interoperacyjności oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy krajowymi Zarządcami Infrastruktury oraz Organami Alokującymi w zakresie planowania inwestycji, przydzielania przepustowości i zarządzania ruchem. Program przyjętych przez Radę Zarządzającą rozwiązań będzie częścią planu wdrożenia Korytarza 8.
Przedstawiciele zainteresowanych państw członkowskich (Holandii, Belgii, Niemiec, Polski i Litwy) wyrazili swoje wsparcie dla pracy Rady Zarządzającej poprzez ustanowienie Rady Wykonawczej Korytarza 8 w marcu 2012r.

udostępnij drukuj