28.09.2011

Umowa na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 na liniach kolejowych: Kraków Mydlniki – Podłęże i Podgrabie - Rudzice

W dniu 26 września 2011 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL" Sp. z o.o., na usuwanie skutków powodzi z roku 2010 na liniach kolejowych: nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże oraz nr 608 Podgrabie – Rudzice.

Umowę podpisali:

  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:

Włodzimierz Żmuda - Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie,

Piotr Jendrzejczyk - Zastępca Dyrektora Oddziału

  • w imieniu Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL" Sp. z o.o.:

1.    Wojciech Kowalski - Prezes Zarządu

2.    Jerzy Molenda -  Wiceprezes Zarządu

Wartość umowy : 6.831.763,35 PLN brutto

Termin realizacji : październik – grudzień 2011 r.

Zakres robót, będący przedmiotem zamówienia obejmuje:

  • odbudowę skarpy nasypu na linii nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże, odc. Kr. Batowice - Podlęże przy torze nr 2,
  • odbudowę skarpy nasypu na linii  nr 608 Podgrabie - Rudzice, przy torze nr 1.

Zrealizowanie inwestycji, umożliwi wznowienie ruchu po torze nr 2 na linii kolejowej Kraków Mydlniki – Podłęże oraz po torze nr 1 na linii Podgrabie – Rudzice i przywrócenie prędkości rozkładowej na tych liniach.

 

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Krakowie

tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj