25.07.2011

Umowa na przebudowę mostu na linii kolejowej Kraków Mydlniki – Gaj

W dniu 18 lipca 2011 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę z wykonawcą na przebudowę mostu stalowego nad rzeką Wisłą na linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj”.

 

 

 

 

 

Umowę podpisali:

 

  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:

 

1. Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie,

2. Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału.

 

  • w imieniu Wykonawcy, tj. Konsorcjum, reprezentowanym przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

 

1. Józef Wójcik – Prezes Zarządu

2. Ryszard Mamczura – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych.

 

Wartość umowy – 18.282.899,58 PLN brutto

Termin realizacji umowy – lipiec 2011r.-listopad 2012 r.

 

Most, będący przedmiotem w/w umowy był wybudowany w 1959 r.

Z uwagi na jego zły stan techniczny od 2003 r. wprowadzono ograniczenie prędkości do V=20 km/h na torze nr 2, a od dnia 1.05.2005 r. obiekt został wyłączony z eksploatacji w torze nr 1.

 

Zakres robót obejmuje ogólnie :

 

- wymianę elementów konstrukcji mostu z przebudową nawierzchni chodników,

 

- czyszczenie konstrukcji mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

 

- wymianę nawierzchni torowej na długości obiektu.

 

 

Informacje dla mediów

Dorota Szalacha

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Krakowie

tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj