25.08.2009

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przy modernizacji linii E 65

24 sierpnia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Lublinie została podpisana umowa, przedmiotem której jest "Opracowanie dokumentacji projektowej na wytworzenie konstrukcji tymczasowych o rozpiętości min. Lt = 25,00 m i Lt = 30,00 m dla V =120 km/h i wykonanie na jej podstawie po 3 sztuki konstrukcji dla każdej rozpiętości do przebudowy obiektów mostowych na linii E 65 odc. Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie"

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

  • Sławomir Burczaniuk-Naczelny Dyrektor PKP PLK S.A. Oddziału Regionalnego w Lublinie,
  • Andrzej Janasz-Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. projektów inwestycyjnych.

Wykonawcą zamówienia wyłonionym w drodze przetargu jest Konsorcjum firm:

  • ABM SOLID S.A. z Tarnowa-lider konsorcjum
  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "BUD-MOST" Sp. z o.o. w Gliwicach

W imieniu konsorcjum umowę podpisał Maciej Olszewski - prokurent konsorcjum - Dyrektor Oddziału WKS Grybów.                    

Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi:

  • cena netto 8 200 000,00 PLN,
  • podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%
  • cena brutto 10 004 000,00 PLN

Źródła finansowania tego zadania inwestycyjnego, to środki własne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Termin wykonania umowy: 31 grudnia 2009 r.

Zlecone do zaprojektowania i wykonania konstrukcje będą zastosowane w 2010 roku na linii nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa), przy przebudowie obiektów inżynieryjnych. Parametry techniczne tych konstrukcji umożliwią podniesienie prędkości jazdy pociągów pasażerskich z 30 km/h do 100 km/h po modernizowanych mostach i wiaduktach. Nowe rozwiązania poprawią płynność jazdy pociągów oraz ograniczą wpływ wykonywania robót inwestycyjnych na czas podróży.

Konstrukcje tego rodzaju będą zastosowane po raz pierwszy w Polsce.

 

udostępnij drukuj