25.09.2019

TRAKO. Nowoczesna podbijarka będzie pracować w ZRK-DOM Poznań

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają potencjał wykonawczy. Na TRAKO spółka Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. odebrała od producenta firmy Plasser & Theurer podbijarkę torową. Nowoczesna maszyna do prac na liniach kolejowych zapewni szybsze roboty, a to oznacza sprawne kursowanie pociągów. Podbijarka będzie wykorzystywana do prac inwestycyjnych oraz utrzymaniowych na kolei.

Odebrana podbijarka to jedna z dwóch maszyn, które zakupił Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu, spółka zależna PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Nowy sprzęt zapewni sprawne kursowanie pociągów dzięki szybszym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Maszyna będzie wykorzystywana także w robotach inwestycyjnych.

Cieszymy się, że firmy odpowiedzialne za prace na sieci kolejowej pozyskują nowoczesny sprzęt. Gwarantuje to, że roboty będą przebiegały jeszcze szybciej i sprawniej. Liczy się jakość prac, ale także wymierne rezultaty dla pasażerów i przewoźników towarowych – ograniczenie zmian w podróżach i płynny przewóz ładunków – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii kolejowych S.A.

Nowoczesny sprzęt to planowe podróże

Podbijarka torowa Dynamic Tamping Express 09-3X to jedna z najnowocześniejszych maszyn w Europie. Zastosowany w niej system dynamicznej stabilizacji toru umożliwia szybkie, sprawne i efektywne prowadzenie robót. Mniejszy jest także koszt wykonania prac, gdyż wyeliminowana jest konieczność pracy dodatkowej maszyny. ZRK–DOM zakupił także podbijarkę rozjazdowo – torową typu Unimat 09-4x4/4S.

Realizacja bardzo dużego programu inwestycyjnego na sieci kolejowej w Polsce oraz bieżące utrzymanie zmodernizowanej już infrastruktury kolejowej w odpowiednich standardach wymaga zastosowania nowoczesnych technologii i maszyn.

Zakup dwóch nowych podbijarek, torowej – CSM i rozjazdowej UNIMAT o najnowocześniejszych parametrach pracy to kolejny etap największego programu inwestycyjnego spółki. Wysoka wydajność i jakość pracy zdecydowanie zwiększają potencjał maszynowy oraz pozycję konkurencyjności spółki na rynku – mówi Janusz Busz, prezes zarządu Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu.

Nowoczesny sprzęt w spółkach PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółki od niej zależne inwestują w nowoczesny sprzęt, który daje większe możliwości sprawnej realizacji inwestycji kolejowych i prowadzenia prac utrzymaniowych. Podbijarki firmy Plasser & Theurer będą wykorzystywane do prac na infrastrukturze kolejowej nie tylko przez ZRK Dom. Również spółka Dolkom podpisała umowę na zakup jednej maszyny. W 2018 roku także Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. podpisało umowę na zakup tego sprzętu.

Kontakt do mediów
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 22 473 30 02
571 370 229

Galeria

Pliki do pobrania

TRAKO. Nowoczesna podbijarka będzie pracować w ZRK-DOM ...

Pobierz
udostępnij drukuj