14.08.2013

Szybsze i cięższe pociągi na moście w Zgorzelcu

Rozpoczął się kolejny etap modernizacji kolejowego mostu na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu,  jednego z najwyższych i najdłuższych mostów kolejowych w Polsce. Przeprawa obsługuje ruch na międzynarodowej trasie z Niemiec do Polski.

Celem prac jest poprawa stanu infrastruktury kolejowej. Prędkość pociągów na obiekcie zwiększy się z 40 km/h do 80 km/h. Skróci się czas przejazdu i zwiększy  przepustowość. Przez most przejeżdżać będą składy o nacisku 221kN na oś, które dotychczas nie mogły korzystać z tej trasy. Zakres robót uwzględnia również poprawę warunków ochrony środowiska i lepszą ekspozycję zabytkowego charakteru mostu .

Prace w Zgorzelcu trwają od września 2012 r. Latem br. zakończyła się modernizacja jednego z dwóch torów. Już wykorzystują go pociągi relacji Wrocław – Drezno.

Roboty, 30 m nad rzeką, toczą się teraz na sąsiednim torze. Przerywane są tylko na czas przejazdu pociągów. Wymagają rozebrania i wywiezienia szyn, podkładów i tłucznia. Odsłonięta betonowa płyta mostu jest frezowana i ponownie z nowym zbrojeniem i izolacją zabetonowana. Prace obejmują również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz układ zasilania i oświetlenie mostu.

Poprawia się estetyka przeprawy. Elewacja jest gruntownie oczyszczana, uzupełniana i zabezpieczana. Z zachowaniem historycznego kształtu wykonano nowe balustrady na koronie obiektu. Podstawy filarów zostały zabezpieczone powłoką antygraffiti.

Kolejowy 450 m most w Zgorzelcu, przekracza dolinę rzeki Nysa Łużycka. Został zbudowany w latach 1844 - 47 roku i po zniszczeniach wojennych odbudowany w roku 1953. Konstrukcję nośną stanowią przyczółki oraz 30 przęseł łukowych, opartych na 29 filarach.

Modernizację mostu na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wykonuje czeska firma FIRESTA – Fiśer ,rekonstrukcje, stavby a.s. Wartość umowy wynosi  prawie 28 mln zł. Źródło finansowania stanowią środki budżetowe.

Prace rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. zakończenie planowane jest w grudniu 2013 r.

Modernizacja mostów kolejowych na Nysie Łużyckiej - zgodnie z porozumieniem rządowym ze stroną niemiecką – realizowana jest przez stronę polską (natomiast modernizacje mostów na Odrze, zgodnie z tym porozumieniem,  przeprowadza strona niemiecka).

Zakończenie prac na moście w Zgorzelcu jest istotne dla rozpoczęcia modernizacji na sąsiednim moście granicznym na Nysie Łużyckiej na odcinku Bielawa Dolna – Horka. Tam prace wymagają całkowitego wyłączenia ruchu kolejowego. Wówczas jego część  zostanie skierowana przez most w Zgorzelcu.

Informacje dla mediów:

Mirosław Siemieniec

Zespół prasowy

PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A.

e-mail: miroslaw.siemieniec@plk-sa.pl

tel. 686 480 239

 

Galeria

udostępnij drukuj