28.08.2013

Szybkie tempo prac między Opolem a Błotnicą Strzelecką


Skróci się podróż pociągiem z Opola do Katowic. Przejazd potrwa mniej niż 90 minut dzięki rewitalizacji odcinka Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice. Prace wykonują nowoczesne maszyny. Obecnie na rewitalizowany odcinek wkroczyła oczyszczarka tłucznia.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zlikwiduje ograniczenia prędkości wprowadzone z powodu wyeksploatowania infrastruktury. Pozwoli na przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 120 km/h. Pociągi towarowe pojadą 70 km/h, co usprawni ruch towarowy ważny dla potencjału gospodarczego regionu. 

Prace polegają na pełnej wymianie nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej. Nowe będą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia wykrywające stany awaryjne taboru. Rewitalizacja poprawi standard obsługi podróżnych. Naprawione będą wiaty i oświetlenie na peronach oraz przejścia podziemne. Obiekty będą dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych i podróżnych z dziećmi w wózkach. 

Tory są rewitalizowana w szybkim tempie dzięki specjalistycznym urządzeniom. Na odcinku pracuje wysokowydajna oczyszczarka tłucznia. Maszyna ma 165 metrów długości i jest pierwszym tego typu urządzeniem, które umożliwia przeróbkę i płukanie tłucznia w torowisku. Oczyszczarka dobiera odpowiednia wielkość tłucznia, przerabia zintegrowanym młynem udarowym, dodaje i wbudowuje kruszywo w torowisko. Oczyszcza 800 m3/h, Przy odpowiednim trybie pracy, można całkowicie wyczyścić podłoże, a także wbudowywać w nie sztuczne tworzywo tzw. geowłókninę. 

Rewitalizację linii nr 132 rozpoczął nadzór geodezyjny. Dostosowano już do prac urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach: Błotnica Strzelecka, Strzelce Opolskie, Szymiszów, Kamień Śląski, Tarnów Opolski, Opole Groszowice. Na szlaku Tarnów Opolski – Opole Groszowice rozpoczęły się roboty. Pracownicy zdemontowali już sieć trakcyjną i rozbrajali tory.

Rewitalizacja obejmuje odcinek 35 km. Prace rozpoczęły się w lipcu i planowane są do grudnia 2014 r. Koszt inwestycji to ponad 251,8 mln zł brutto. 

Szeroki zakres prac inwestycyjnych i remontowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w całym kraju poprawia stan technicznych infrastruktury. Efektem jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu pociągów. Zwiększa też konkurencyjność przewozów kolejowych wobec alternatywnych środków transportu. 

Realizacja projektu POIiŚ 7.1-65 ,,Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice’’ wpłynie na integrację lokalnych społeczności i wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych w rejonie jego oddziaływania. 

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Zobacz fotorelację

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Zespół prasowy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 22 47 336 40, 694 480 239
e-mail: miroslaw.siemieniec@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj