07.08.2013

Szybciej i bezpieczniej koleją na Opolszczyźnie

 

Krótsza i bardziej bezpieczna podróż koleją z Opola do Katowic oraz nowe, wygodniejsze perony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W lipcu ruszyła rewitalizacja odcinka Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice.

Rewitalizacja trasy Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice  pozwoli na przywrócenie parametrów technicznych linii kolejowej. Pociągi pasażerskie znów pojadą z prędkością 120 km/h, a towarowe – 70km/h. Obecnie prędkość maksymalna pociągów, ze względu na wyeksploatowanie infrastruktury kolejowej, w wielu miejscach została znacznie obniżona.

Rewitalizacja polega na pełnej wymianie nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej. Naprawione i wzmocnione zostaną konstrukcje przepustów oraz wiaduktów. Inwestycja przyniesie również podwyższenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i posterunkach ruchu. Wymienione zostaną urządzenia sygnalizujące przejazd pociągu, automatyka zdalnej kontroli oraz urządzenia wykrywające stany awaryjne taboru. Rewitalizacja wiąże się również z dostosowaniem peronów  do potrzeb niepełnosprawnych, czy rodziców z dziećmi w wózkach. Naprawione zostaną też m.in. wiaty, przejścia podziemne i oświetlenie na peronach.

Obecnie prace remontowe prowadzone są już na szlakach: Tarnów Opolski – Opole Groszowice, Szymiszów – Kamień Śląski oraz Błotnica Strzelecka – Strzelce Opolskie. Zakończenie rewitalizacji zaplanowane jest na grudzień 2014 roku. Wówczas czas przejazdu najszybszym pociągiem z Opola do Katowic będzie krótszy niż 90 minut. .

Trasa Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice to istotny element krajowego oraz europejskiego systemu transportowego.  Odcinek Pyskowice – Wrocław został umieszczony w wykazie linii o znaczeniu państwowym i stanowi fragment międzynarodowego korytarza kolejowego CE 30 dla ruchu pociągów towarowych łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę.

Koszt projektu ,, Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice’’ to ponad 251, 8 mln zł brutto.

 

Projekt znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

 

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 22 47 336 40
e-mail: maciej.dutkiewicz@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj