Wizualizacja mostu na Regalicy w Szczecinie. Autor Wody Polskie
13.09.2021

Szczecin – PLK i Wody Polskie wybudują nowy most na Regalicy

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Większe możliwości kolei i żeglugi na Pomorzu Zachodnim zapewni budowa nowego mostu na Regalicy w Szczecinie. Przeprawą sprawniej i bezpieczniej pojedzie więcej pociągów. Poprawi się bezpieczeństwo powodziowe. Podpisana dziś umowa na realizację inwestycji to efekt współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z Przedsiębiorstwem Państwowym Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedsięwzięcie warte ok. 300 mln zł, współfinansowane z unijnego instrumentu CEF planowane jest do końca 2023 r.

Budowa nowego mostu kolejowego na Regalicy w Szczecinie to inwestycja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przy ścisłej współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Prace zostaną zrealizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Wartość inwestycji to ok. 300 mln zł, z czego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na przedsięwzięcie ok. 140 mln zł.

Nowy most powstanie w sąsiedztwie dotychczasowej, jednotorowej przeprawy, która zostanie wyłączona z eksploatacji i częściowo rozebrana. Prace uwzględnią zalecenia konserwatora zabytków, zgodnie z którymi zachowane zostaną elementy mechanicznych urządzeń - ok. 17 m ruchomego przęsła zwodzonego, znajdujące się od strony Międzyodrza.

Dzięki inwestycji pociągi sprawniej pojadą nowym mostem kolejowym, o stalowej konstrukcji kratownicowej i żelbetowych podporach. Długa na ok. 300 m przeprawa będzie mieć dwa tory z siecią trakcyjną. Umożliwi zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h i towarowych do 90 km/h.

Zwiększy się przepustowość mostu na ważnej linii kolejowej Wrocław – Szczecin. Tzw. Nadodrzanką będzie mogło przejechać więcej pociągów. Zapewniona zostanie lepsza oferta przewozowa i dogodniejsze warunki przewozu towarów koleją – ekologicznym środkiem transportu.

Lepsze podróże zapewni także modernizacja stacji Szczecin Podjuchy, na której przebudowany zostanie układ torowy. Pasażerowie zyskają wyższy peron, który ułatwi wsiadanie do pociągów. Dla oczekiwanego komfortu będą m.in. wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Planowane jest czytelne oznakowanie. Na przystosowanym do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się peronie przewidziano antypoślizgową nawierzchnię z wypukłą fakturą, pomocną osobom niewidomym.

Projekt „Usprawnienie trwałego połączenia kraju z portem w Szczecinie: budowa mostu kolejowego nad Regalicą” finansowany jest z kredytu udzielonego przez Bank Światowy, instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF) oraz budżetu państwa. Prace – zgodnie z podpisaną dziś umową – przeprowadzi firma Budimex S.A. Nowy most powstanie do końca 2023 r.

W trakcie prac utrzymany zostanie ruch kolejowy. Po przygotowaniu przez wykonawcę z PLK oraz przewoźnikami szczegółowego harmonogramu robót, ustalona zostanie organizacja przejazdów pociągów.

Poza zwiększeniem możliwości kolei w regionie, inwestycja ma strategiczne znacznie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Zwiększy ochronę przeciwpowodziową w stolicy Pomorza Zachodniego oraz zapewni sprawniejszą żeglugę i możliwość skuteczniejszej pracy lodołamaczy. Prace zwiększą prześwit mostu, którego konstrukcja zostanie wyniesiona na ok. 6,2 m nad lustro wody.

Kontakt dla mediów:

Bartosz Pietrzykowski
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02

Michał Kaczmarek
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
michal.kaczmarek@wody.gov.pl
T: +48 91 44 11 305

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Galeria

Pliki do pobrania

Szczecin – PLK i Wody Polskie wybudują nowy most na ...

Pobierz
udostępnij drukuj