12.12.2008

System ERTMS cd.

W nawiązaniu do spotkania z producentami, które odbyło się w dniu 14 listopada 2008 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., informujemy, że do Pana Michaela Clauseckera (UNIFE) wystosowane zostało pismo, przesłane również do wiadmosci Pana Karel Vinck-Koordynator wdrażania systemu ERTMS przy Komisji Europejskiej.....zobacz treść pisma

udostępnij drukuj