26.01.2011

Stróże – Krościenko - umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

 

21 stycznia 2011 r., została zawarta umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie i Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego o nazwie: ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko” w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

Umowę podpisali :

  • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:

1. Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie,

2. Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału.

 

  • w imieniu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.:

1. Józef Wójcik - Prezes Zarządu,

2. Ryszard Mamczura - Członek Zarządu.

 

Wartość umowy – 61.903.142,59 PLN brutto

Termin realizacji umowy – lata 2011 - 2013.

 

Roboty budowlane prowadzone będą głównie w zakresie: nawierzchni torowej, peronów, urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, sterowania ruchem kolejowym, obiektów inżynieryjnych oraz przejazdów kolejowych.

W dniu 30 września 2010 r. w Rzeszowie, została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego, dotycząca w/w zadania inwestycyjnego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 ”Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

 

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

udostępnij drukuj