Straż Ochrony Kolei podczas patrolu - fot. SOK
03.09.2021

Straż Ochrony Kolei weźmie udział w międzynarodowych działaniach RAW – Rail Action Week

Straż Ochrony Kolei zaproszona została do udziału w skoordynowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa na obszarze kolejowym na terenie krajów członkowskich RAILPOL. W drugim tygodniu września RAILPOL, Europejskie Stowarzyszenie Organizacji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie, organizuje 5 edycję akcji RAW RAILPOL.

W akcji RAW uczestniczyć będzie zaproszona do współpracy przez RAILPOL, Straż Ochrony Kolei, która od kilku lat z sukcesami uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Straż Ochrony Kolei przy współpracy z Policją, będzie prowadziła skoordynowane działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL mają na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Celem planowanych wspólnie akcji będzie zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowanie, które mogłoby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych. Działania mundurowych ukierunkowane będą na kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwdziałanie kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury i taboru kolejowego, a także inne działania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Akcja RAW ma na celu przede wszystkim podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych korzystających z kolei, a także ma wpłynąć na podwyższenie świadomości o przepisach obowiązujących na obszarze kolejowym, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na kolei.

Kolejne edycje RAW RAILPOL wzmacniają współpracę międzynarodową i skuteczną kooperację krajowych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach, szlakach i w pociągach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RAW - Rail Action Week – (z języka angielskiego: Tygodniowe działania kolejowe), skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL mające na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

RAILPOL (z języka angielskiego: RAILway POLice) - to Europejskie Stowarzyszenie Policji Kolejowych. Celem organizacji jest wzmocnienie i intensyfikacja międzynarodowej współpracy policji kolejowej, zapobieganie zagrożeniom, zagwarantowanie skuteczności środków przeciwko przestępczości transgranicznej.

 

Kontakt dla mediów:

Sylwester Wesołowski
Starszy inspektor
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Chmielna 73A
00-801 Warszawa
Sylwester.Wesolowski@plk-sa.pl
tel. +48 22 474 1745
fax. +48 22 474 4157

Galeria

Pliki do pobrania

Straż Ochrony Kolei weźmie udział w międzynarodowych ...

Pobierz
udostępnij drukuj