23.08.2013

Stanowisko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie decyzji UTK

Odnosząc się do decyzji UTK z dnia 23 sierpnia, PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że roczny rozkład jazdy jest dostępny poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej spółki http://rozklad-pkp.pl/.

Zdaniem PLK drugi z zarzutów wymienionych w decyzji UTK, dotyczący braku sieciowego rozkładu jazdy jest niezrozumiały. Obowiązek publikacji takiego rozkładu nie wynika wprost z przepisów, jednak PKP PLK pracuje nad stworzeniem i udostępnieniem takiej usługi w internecie od grudnia 2013 r. O rozpoczęciu prac nad sieciowym rozkładem jazdy informowaliśmy po przeprowadzeniu ankiety wśród pasażerów.

Starania zarządcy infrastruktury w zakresie udoskonalania informacji pasażerskiej w ostatnim okresie polegały m.in. na zaprezentowaniu rozkładu jazdy w dwóch wariantach (szczegółowy i relacyjny rozkład jazdy) uruchomieniu opcji wydruku aktualnego rozkładu jazdy dla każdego przystanku ze strony internetowej www.plk-sa.pl. Spółka z powodzeniem wdrożyła obowiązek wcześniejszego informowania o zmianach w rozkładzie. Okres ten został wydłużony z 7 do 21 dni. Dzięki temu pasażerowie mogą wcześniej poznać nowy rozkład jazdy. Rozwiązano również problem pociągów prowadzących wagony w różnych relacjach oraz wprowadzono wiele zmian poprawiających czytelność rozkładów jazdy. Ponadto trwają przygotowania do kompleksowego przejęcia informacji pasażerskiej od przewoźników. Obecnie analizujemy decyzję UTK pod kątem możliwych kroków prawnych.

Robert Kuczyński
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

udostępnij drukuj