10.12.2007

Spotkanie w Brukseli.

6 grudnia 2007 roku, w Brukseli, odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG Regio).

Spotkanie dotyczyło metodologii oceny i finansowania projektów infrastruktury kolejowej w Polsce, w związku z nowymi zasadami ustalania wysokości dofinansowywania projektów przez Komisję Europejską w okresie budżetowym 2007-2013.

Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Andrzej Trębicki przedstawił stan zaawansowania prac nad projektami współfinansowanymi przez Komisję Europejską. W szczególności wskazał na podjęte przez Spółkę działania, mające na celu przyspieszenie tych prac w tym np. opracowanie wytycznych do przygotowywania studiów wykonalności. 

udostępnij drukuj