27.01.2011

Spotkania Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zbigniew Szafrański podjął inicjatywę spotkań z władzami samorządowymi wszystkich miast wojewódzkich w Polsce.

W ten sposób nasza Spółka pragnie zainteresować regionalnych działaczy problemami związanymi z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, na obszarze poszczególnych regionów kraju oraz finansowaniem bieżącego utrzymania linii kolejowych.

Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi

Galeria

udostępnij drukuj