30.08.2012

Siedlce - Terespol następny etap modernizacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację linii kolejowej z Siedlec do Białej Podlaskiej. Jedna z najważniejszych linii kolejowych w kraju, mająca również znaczenie dla przewozów międzynarodowych, zyska nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz zmodernizowane stacje. 

Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej E 20/CE 20 na obszarze lokalnego centrum sterowania ruchem LCS Łuków. Wykonawca zmodernizuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sygnalizację na przejazdach kolejowych, urządzenia transmisji danych na odcinku ponad 78 km między Siedlcami i Białą Podlaską. Zakres robót dotyczy również trzech stacji: Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski, na których prace obejmą wymianę elementów infrastruktury kolejowej m.in. nawierzchnię torów, podtorze, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjną, urządzenia zasilania, przejazdy kolejowe, obiekty inżynieryjne, budynki, perony.

Oprócz podniesienia warunków technicznych prowadzenia ruchu kolejowego, korzyści odczują również mieszkańcy poszczególnych miast - stacje w Siedlcach, Łukowie i Międzyrzecu Podlaskim zostaną gruntownie przebudowane. W Siedlcach  wybudowane zostaną dwa tunele. Pierwszy, usytuowany pod peronami będzie przeznaczony dla pieszych, drugi - w ciągu ulicy Kilińskiego – będzie służył ruchowi samochodowemu i pieszym. Również w Łukowie zostanie przebudowana kładka dla pieszych i wybudowany zostanie wiadukt, którym pobiegnie droga wojewódzka. W Międzyrzecu Podlaskim kładka będzie zastąpiona tunelem dla pieszych wybudowanym pod torami kolejowymi z dostępem do peronów. Na wszystkich modernizowanych stacjach zamontowane windy ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym, rodzicom z dziećmi w wózkach, czy podróżnym z cięższym bagażem.

Inwestycja pozwoli również na podwyższenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i przyniesie korzyści środowisku naturalnemu – emisja akustyczna i drgania powstające w trakcie przejazdu pociągów  zostaną ograniczone poprzez instalację ekranów akustycznych lub innych urządzeń ograniczających hałas, a na wybranych odcinkach linii zostaną zainstalowane urządzenia odpłaszające zwierzęta.
Projekt będzie kontynuacją pierwszego etapu prac, który polegał na modernizacji torów między Siedlcami a Terespolem, zakończonego w 2010 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane przez konsorcjum firm:

  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.,
  • Dragados S.A.,
  • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.,
  • Electren S.A.


które zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonana prac za kwotę 427 390 878,05 PLN netto w okresie 35 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 336 40


Projekt  „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce –Terespol, etap II” ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Galeria

Pliki do pobrania

210_2012_Umowa_na_LCS_Lukow.mp3

Pobierz
udostępnij drukuj