26.02.2015

Setki kilometrów nowych torów za nowe unijne pieniądze

Pierwsze wnioski na projekty z nowej perspektywy UE za ponad 10 mld zł. Pierwsze wnioski na dofinansowanie siedmiu projektów modernizacji linii kolejowych za ponad 10 mld zł złożyły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca infrastruktury wnioskuje też o dofinansowanie prac studialnych dla dwóch kolejnych projektów. Dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, podróż na kluczowych liniach kolejowych między największymi miastami w Polsce będzie krótsza, usprawnione też zostaną połączenia aglomeracyjne. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) w ramach pierwszej aplikacji zaplanowały modernizację linii kolejowych o łącznej długości 570 km. Prace mają objąć m.in. wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy budowę nowych wiaduktów i mostów. Pasażerowie po zmodernizowanych liniach kolejowych pojadą szybciej, skorzystają też z nowych peronów dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

- Zależy nam by z nowych funduszy UE skorzystać jak najszybciej. Inwestycje które przygotowujemy, pozwolą na skrócenie podróży pociągami pasażerskimi, a także usprawnią transport towarów na kluczowych liniach kolejowych w Polsce. Dla większości zadań o których dofinansowanie PLK właśnie zaaplikowała w ramach CEF, będziemy ogłaszać przetargi na realizację robót budowlanych jeszcze w tym roku – mówi Marcin Mochocki pełnomocnik zarządu - dyrektor ds. strategii i planowania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Unijne fundusze pozwolą na realizację ostatnich etapów obecnie prowadzonych modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. Modernizacja obejmie trasę Warszawa – Poznań, rozpoczną się także prace na odcinku Poznań - Szczecin. PLK przygotowują również modernizację dwóch tras obsługujących połączenia aglomeracyjne w Warszawie: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz dwóch linii obwodowych biegnących ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. Środki unijne CEF mają zostać wykorzystane również na budowę wiaduktów drogowych nad centralną magistralą kolejową, co pozwoli na podniesienie prędkości powyżej 160 km/h na kolejnych odcinkach tej linii i dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obecnie opracowują dokumentację projektową potrzebną do przeprowadzania siedmiu projektów inwestycyjnych. Udział funduszy UE w planowanych inwestycjach ma stanowić 85% kosztów kwalifikowanych. 

Poza siedmioma wnioskami dotyczącymi robót budowlanych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły także, reprezentując zagranicznych partnerów, dwa wnioski o dofinansowanie prac studialnych związanych z wdrażaniem i rozwojem kolejowych korytarzy towarowych. W imieniu narodowych zarządców infrastruktury kolejowej z Belgii, Holandii, Niemiec, Czech i Litwy złożona została aplikacja dla korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie, zaś w imieniu zarządców z Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch dla korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie. Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 662 114 900

Galeria

Pliki do pobrania

Setki kilometrów nowych torów za nowe unijne pieniądze

Pobierz
udostępnij drukuj