06.09.2006

Seminarium w Katowicach

W dniach od 30.08 - do 1.09.2006 r. w Oddziale Regionalnym PKP PLK S.A w Katowicach odbywało się seminarium pod nazwą "Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z funduszy europejskich: procedury, udział społeczny, Sieć Natura 2000".

 

Seminarium, które prowadziła Pani Begona Matilla z Ministerstwa Środowiska Hiszpanii finansowane było ze środków Unii Europejskiej

Słuchacze, wśród których byli przedstawiciele Oddziału i Zakładów Linii Kolejowych oraz pracownicy Urzędu Wojewódzkiego mogli zapoznać się z problematyką zdobywania i wykorzystania funduszy unijnych na bazie dwudziestoletnich doświadczeń Hiszpanii.

Szeroki zakres pytań oraz toczące się dyskusje świadczyły o dużym zainteresowaniu tematyką seminarium.

Włodzimierz Leski
Rzecznik Prasowy IR Katowice

Galeria

udostępnij drukuj