28.05.2008

Seminarium dotyczące robót prowadzonych w obrębie Poznańskiego Węzła Kolejowego

Biuro Promocji informuje, że w dniu 5 czerwca 2008 roku w Poznaniu odbędzie się seminarium, na którym omówione zostaną zagadnienia związane z robotami prowadzonymi  w obrębie Poznańskiego Węzła Kolejowego w ramach projektu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/014) Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (linia kolejowa E 20) zlokalizowanego w Polsce (planowany temat seminarium połączonego ze zwiedzaniem LCS, związany jest z fazowaniem robót w czasie modernizacji dużych stacji kolejowych na przykładzie Poznańskiego Węzła Kolejowego).

udostępnij drukuj