30.05.2011

Rusza promocja budowy łącznicy do lotniska Okęcie

 

26 maja 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę z firmą Althermedia sp. z o.o. na działania informacyjne i promujące w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)”, na kwotę 129 000,00 PLN netto, 158 670,00 PLN brutto.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu działań informacyjnych i promujących. Artykuły w prasie, współpraca z mediami, konferencje prasowe, seminaria, materiały na stronie internetowej, telewizyjne i radiowe spoty informacyjne powinny być skierowane do ogółu społeczeństwa, partnerów społecznych i gospodarczych, mediów regionalnych

i ogólnopolskich, a także administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

 

Działania informacyjne i promujące mają na celu:

• zapewnienie kompleksowej, rzetelnej i stałej informacji o projekcie, roli Unii Europejskiej w jego finansowaniu, a co za tym idzie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce;

• budowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), jego dostępności, roli oraz korzyści, jakie oferuje;

• utrwalenie przekonania, że wykorzystane środki Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) przyczyniają się do rozwoju infrastruktury kolejowej, a tym samym rozwoju gospodarczego kraju i Unii Europejskiej,

• budowanie pozytywnego wizerunku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako firmy efektywnie wykorzystującej wsparcie finansowe UE;

• informowanie o korzyściach dla społeczeństwa wynikających z realizacji projektu;

• informowanie o planowanej organizacji robót, prowadzeniu ruchu pociągów podczas robót, o utrudnieniach dla pasażerów, wynikających z prowadzonych robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych).

 

Termin wykonania przedmiotu umowy - od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2011 r.

 

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 336 40,

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Galeria

udostępnij drukuj