22.02.2013

Rusza projekt przejazdowy – skrzyżowania kolejowo drogowe zyskają dodatkowe zabezpieczenia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają postępowania przetargowe na przebudowę ponad 230 przejazdów kolejowych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przyczyni się do zmniejszenia ryzyka kolizji na przejazdach kolejowych.

 

Zadanie zakłada wykonanie robót budowlanych na 231 przejazdach w poziomie szyn zlokalizowanych
na 68 liniach na terenie całej Polski. Prace będą wiązały się np. z instalacją samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, wymianą wyeksploatowanych urządzeń lub z wymianą nawierzchni na przejeździe.  

Polskie przepisy określają 6 kategorii jednopoziomowych skrzyżowań dróg publicznych z torami kolejowymi. Kategoria przejazdu jest uzależniona od tzw. iloczynu  przejeżdżających przez niego pociągów i samochodów.

W ramach projektu wykonany zostanie następujący zakres robót:

  • podniesienie  kategorii  181 przejazdów pozostających aktualnie w kategorii D: na kategorię A (16 przejazdów), kategorię B (61 przejazdów) i kategorię C (104 przejazdy)
  • podniesienie kategorii 20 przejazdów aktualnie pozostających w kategorii C na kategorię B
  • montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na 18 przejazdach pozostających aktualnie w kategorii A z zawieszoną obsługą (warunki bezpieczeństwa jak na przejeździe zostaną D). Na 16 przejazdach zostaną zamontowane urządzenia dla kategorii B, natomiast na 2 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia dla kategorii C
  • na 11 przejazdach zostaną wymienione wyeksploatowane urządzenia przejazdowe. W tym na 3 przejazdach zostaną A, 1 przejeździe kat. B oraz 7 przejazdach kat. C
  •  na 1 przejeździe zostaną E (przejście) zabudowane zostaną urządzenia SSP dla kat. B

Część prac będzie polegała nie tylko na montażu lub wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na wybranych przejazdach kolejowych.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonają również roboty torowe związane z wymianą nawierzchni toru na 98 przejazdach oraz wymienią nawierzchnię drogową na 156 przejazdach. Efektem prac będzie, przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa ruchu pociągów i pojazdów drogowych. Projekt umożliwi również likwidację ograniczeń prędkości pociągów, odtworzenie pierwotnych parametrów technicznych linii kolejowych oraz pozwoli na niewprowadzenie ograniczeń prędkości pociągów na przejazdach ze zwiększającą się liczbą aut.

Planowany koszt  netto  projektu, którego realizacja jest przewidywana w latach 2013 – 2015, wyniesie 240 000 000,00 PLN. Zadanie jest realizowane w ramach 6 kontraktów na prace budowlane na terenie 16 województw.


rzecznik prasowy:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. + 48 22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Galeria

udostępnij drukuj